Biomedical Center of Faculty of Medicine in Pilsen in collaboration with University of West Bohemia invites you to INTERNATIONAL SEMINAR: The power of data analysis: from lab through analysis to databases 7. 10. 2019 from 3 p.m. Room no. 4.201 (Practice room I), Institute of Pathological Physiology, UNIMEC, 1st floor.

Číst dál... Aktualizováno

Součástí odborného programu Letní školy experimentální chirurgie (Summer school of experimental surgery), kterou pořádá naše fakulta již 6. rokem, jsou i přednášky zvaných odborníků ze zahraničních pracovišť přístupné široké odborné veřejnosti naší lékařské fakulty.

Číst dál... Aktualizováno

Součástí odborného programu Letní školy experimentální chirurgie (Summer school of experimental surgery), kterou pořádá naše fakulta již 6. rokem, jsou i přednášky zvaných odborníků ze zahraničních pracovišť přístupné široké odborné veřejnosti naší lékařské fakulty.

Číst dál... Aktualizováno

V červenci 2019 vědecký tým vedený dr. Pavlem Vodičkou (Laboratoř nádorové léčby a regenerace tkáně) publikoval původní článek: „Vztah telomerové délky k fenotypu nádoru a k prognóze pacientů s kolorektálním karcinomem“ v British Journal of Cancer (Nature Publishing Group, IF=5,925).

Číst dál... Aktualizováno

Position available from: January 2020

Department: Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University

Laboratory: Laboratory of Cancer Treatment and Tissue regeneration

Supervisor: Vaclav Liska, M.D., Ph.D., Associate Professor of Surgery

Číst dál... Aktualizováno

Unikátní výstavu s názvem Až na KOST!, která trvá od 4. 6. do 29. 9. 2019, připravili odborníci do Technického muzea v Brně (www.tmbrno.cz). Prostřednictvím téměř stovky exponátů výstava o stavbě, funkci a náhradách kostí představí strukturu a funkce kostí, jejich onemocnění a zejména náhrady kostí, které se používají při jejich poškození. Nejsou opomenuty ani technologické novinky v oblasti vývoje kostních náhrad. Autory expozice jsou vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd a z Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.

Číst dál... Aktualizováno

Ve dnech 8. až 10. května 2019 proběhla v německém Warnemünde konference Interface Biology of Implants, která opakovaně umožňuje interdisciplinární setkání vědců zabývajících se vývojem biomateriálů.

Číst dál... Aktualizováno

Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, invites you to the seminar of the visiting professor of Charles University Dr. Václav Větvička, Ph.D., University of Louisville, Department of Pathology, Louisville, Kentucky, USA.

The seminar will focus on PhD study: Two different projects: different basis for academic writing.

Date: May 24th, 2019, 10:00–12:00

Venue: lecture hall, 1st floor, Procháskův pavilon, Karlovarská 48, Plzeň

Dr. Václav Větvička, Ph.D. He graduated from the Faculty of Natural Sciences of the Charles University and until 1991he worked at the Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Since 1991 he has worked at School of Medicine, Dept. of Pathology, University of Louisville, Louisville, KY, USA. He is an author of more than 200 scientific publications, 7 books and 8 international patents.

Číst dál... Aktualizováno
  • Laboratoř nádorové léčby a regenerace tkáně
  • Název projektu: Příprava nových tkání in vitro za využití decelularizovaného skeletu
  • Školitel: RNDr. Vladimíra Moulisová, PhD
  • Nástup: 01/10/2019 (s možností odložení do února 2020)
  • Popis projektu: Decelularizovaný orgánový skelet je velmi perspektivním biomateriálem pro tkáňové inženýrství, protože obsahuje pouze proteinové složky extracelulární matrix, které při zachované prostorové struktuře orgánu poskytují ideální prostředí pro znovuosídlení novými buňkami. Tyto buňky mohou ideálně pocházet z organismu budoucího příjemce orgánu nebo tkáně. Projekt je zaměřen na studium detailní struktury decelularizovaného skeletu prasečích jater. Zkoumány budou rovněž interakce mezi skeletem a buňkami při repopulačních experimentech s možností účastnit se in vivo studií. K výzkumu bude používána široká škála laboratorních technik od histochemie, immunofluorescence a konfokální mikroskopie přes kultivace buněčných a tkáňových kultur ke sledování genové exprese, proteomice a počítačové analýze. Práce bude zahrnovat také aktivní spolupráci se zahraničním partnerem.
  • Koho hledáme: Uchazeč by měl mít ukončené vzdělání magisterského stupně (Mgr, Ing, MUDr…), případně být blízko jeho úspěšného ukončení, a to ideálně v oboru tkáňového inženýrství, molekulární nebo buněčné biologie či v jiném blízkém oboru. Vzhledem k mezinárodní spolupráci je velmi vítaná dobrá znalost angličtiny. Nabízíme vstřícný kolektiv, moderně vybavené pracoviště, nadstandartní stipendium v rámci Univerzity Karlovy a aktivní účast při řešení grantových projektů.
  • Info k tématu: G. Mazza, W. Al-Akkad, K. Rombouts, M. Pinzani, Liver Tissue Engineering: From Implantable Tissue to Whole Organ Engineering, Hepatol. Commun. 2(2) (2018) 131-141.
  • Poznámka: Projekt bude oficiálně vypsán v červenci tohoto roku.
  • Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Chcete-li se dozvědět víc, neváhejte a ozvěte se
Číst dál... Aktualizováno

V prostředí krásné šumavské přírody proběhlo ve dnech od pátku 22. do neděle 24. 3. 2019 jubilejní desáté setkání s názvem Přínos farmakogenomiky v diagnostice a léčbě generalizovaného kolorektálního karcinomu X., na němž se sešly spolupracující vědecké týmy věnující se otázkám nádorové léčby, především molekulární onkologii.

Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet