Výzkumné programy

Výzkumný program 1 – Náhrada a podpora funkce životně důležitých orgánů

Vedoucí výzkumného programu: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Hlavní výzkumné cíle

 • Výzkum mechanismů poškození životně důležitých orgánů pro vývoj nových a zdokonalení stávajících preventivních, diagnostických a terapeutických metod. Získání nových poznatků o etiopatogenezi poškození životně důležitých orgánů a na jejich základě zdokonalení diagnostických a terapeutických možností.

Klíčové výzvy

 • Transplantace ledvin. Hlavním problémem je vznik chronické dysfunkce a následné selhání štěpu. Riziko je zvýšeno virovými infekcemi. Klíčovou výzvou je tedy optimální prevence virových infekcí.
 • Biokompatibilita dialyzační léčby selhání ledvin. Nedostatečná biokompatibilita povrchů mimotělního oběhu či dialyzačních roztoků vede k celé řadě nežádoucích účinků. Zlepšení biokompatibility používaných materiálů je zásadní podmínkou zdokonalení dialyzačních technik.
 • Identifikace nových biomarkerů, zejména v časných fázích onemocnění. Časná diagnostika umožní včasnými terapeutickými zásahy předejít většímu postižení příslušných orgánů.
 • Optimalizace terapeutického zásahu pro multiorgánovou dysfunkci při protrahované sepsi. Na základě poznání etiopatogeneze syndromu definování účinných zásahů pro zamezení rozvoje syndromu a urychlení orgánové reparace.

 

 

Výzkumný program 2 – Regenerace a reparace životně důležitých orgánů

Vedoucí výzkumného programu: Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Hlavní výzkumné cíle

 • Výzkum vlastností kmenových buněk. Cílem je využít kmenové buňky pro tkáňovou terapii, regeneraci a reparaci např. v oblasti regenerace jaterního parenchymu či při léčbě neurodegenerativních onemocnění.
 • Studium vývoje gamet a časné embryogeneze. Cílem je využít získané poznatky pro zdokonalení léčby neplodnosti obecně, např. postupů in vitro fertilizace. Zahrnuje také vývoj nových léčebných konceptů v oblasti léčby neplodnosti.
 • Studium nádorových kmenových buněk. Rozšíření poznání onkogeneze s následným využitím těchto poznatků pro personalizovanou léčbu onkologických onemocnění.

Klíčové výzvy

 • Izolace a purifikace různých druhů kmenových buněk. Významným problémem je možnost kontaminace jinými než požadovanými tkáňovými progenitory, zejména nádorovými. Klíčovou výzvou je proto přesná purifikace frakcí progenitorových a kmenových buněk a jejich optimální kultivace. Využití progenitorových a kmenových buněk pro regeneraci cílových tkání (játra, CNS). Regenerace a reparace akutního selhání životně důležitých orgánů u pacientů v kritických stavech (včetně ledvin). Optimální aplikace (typ buněk, dávka, způsob aplikace, tracking). Aktivace kmenových a progenitorových buněk v cílové tkáni alterované chorobným procesem.
 • Zvýšení úspěšnosti léčby neplodnosti. Jedním z hlavních problémů reprodukční medicíny a tedy klíčovou výzvou programu je nedostatečné poznání procesů implantace embrya a komunikace mezi embryem a endometriem v periimplantačním období.
 • Studium nádorových kmenových buněk. Studium nádorových kmenových buněk a plasticity jejich fenotypu, např. epitelo-mesenchymální tranzice, přispěje k rozšíření poznání onkogeneze a tím pádem ke zpřesnění diagnostiky a individualizaci léčby onkologických onemocnění.

 

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet