Historie

logo LFPLékařská fakulta UK v Plzni působí již od doby svého založení, tedy od roku 1945, v historicky cenných a památkově chráněných budovách. Ty byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum. Proto Univerzita Karlova v Praze připravuje již přes 40 let výstavbu nového univerzitního medicínského centra (kampusu) v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně, kde pro tuto výstavbu zakoupila potřebný pozemek. Zatímco fakultní nemocnice v průběhu let získala pro své záměry významné investiční prostředky ze státního rozpočtu, nepodařilo se lékařské fakultě výstavbu nového kampusu vůbec zahájit. Modernizaci výuky a rozšíření svých kapacit pro narůstající počet studentů řešila fakulta jen dílčími rekonstrukcemi vnitřních prostor a finančně náročnou údržbou památkově chráněných objektů.
Možnost získání finančních prostředků na výstavbu se fakultě naskytla díky Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), konkrétně v prioritní ose 4, určené pro financování infrastruktury pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, a v prioritní ose 2 „Regionální centra Výzkumu a vývoje“.
Fakulta podala žádost o dotaci v obou zmíněných osách. Díky tomu se realizoval nejen projekt Biomedicínského centra, ale také výstavba první etapy univerzitního medicínského centra – nového sedmipodlažního objektu o celkové užitné ploše 5 000 m², kde bude od září 2014 sídlit pět teoretických ústavů fakulty.
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni bude v plném provozu od července 2015. V rámci investiční části projektu budou vybudovány a vybaveny dvě budovy laboratoří a pracoven o celkové ploše více než 4 000 m². Kromě toho budou z dotace poskytnuty prostředky na nastartování aktivit výzkumných týmů a provozu centra.
Zaměření centra navazuje na dlouhodobou vysokou výkonnost fakulty a fakultní nemocnice v oblasti biomedicínského výzkumu. Klíčové výzkumné programy a aktivity byly zvoleny na základě již dosažených mezinárodně konkurenceschopných výzkumných výsledků, jejich aplikačního potenciálu ve zdravotnictví a na základě jejich souladu s dlouhodobými prioritami výzkumu v České republice.

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet