In European Union-funded project on translational cancer research, headed by Professor Kari Hemminki, several postdoctoral positions with different areas of expertize are currently sought to work in Biomedical Center, Faculty of Medicine, Charles University in Pilsen, Czech Republic.

The focus will be initially on colorectal cancer. The aims are to assess genetic and cellular changes taking place in the progression of colorectal cancer from precursor tumors (adenomas) to single or multiple colorectal cancers and lastly to metastases. The results will help to understand the role of genetic and cellular events at different phases of tumor development with possible clues about therapeutic targets. While the evidence shows that majority of colorectal carcinomas evolve from adenomatous polyps it is also believed that most neoplastic adenomas may not evolve to cancer. Immune system plays a key role in trying to suppress malignant transformation. Under the pressure of immune surveillance, surviving tumor cells tend to selectively accumulate traits that help them evade immune destruction. A strongly immunogenic tumor in an immunocompetent host may result in optimal stimulation of the immune system and elimination of the tumor. Alternatively, mutated tumor cells selectively develop variants that have acquired insensitivity to immunologic surveillance (e.g., through increased tumor-induced immunosuppression) and that can expand in an unrestrained fashion. A general deterioration of an individual’s immune defense may contribute to tumor escape.

METHODS: Studies are carried out in close collaboration with clinical departments allowing access to human samples, Genomic, transcriptomic and epigenomic analyses will focus on use of pathological slides and frozen tissue samples from polyps of early adenomas, colorectal tumors and adjacent gut epithelial samples and tumor metastases. The analysis will include DNA and mRNA targeted and next generation sequencing, copy number analyses and epigenomic profiling. Detailed analysis of cellular evolution of tumors requires detection of the key immune cell types and cellular signaling modulators in pathological slides and frozen tissue samples. The results of cell composition are correlated with clinical and prognostic data.

QUALIFICATIONS

  • PhD or equivalent in biology, genetics, immunology or medicine
  • Scientific skills shown in publications
  • Technical skills in laboratory work
  • Motivation and ability to conduct collaborative work
  • Communication skills in oral and written English

TO APPLY BY March 2, 2020

  • Cover letter with short explanation of prior research and experience
  • Curriculum vitae with publication list
  • Copies of diplomas and PhD thesis (if completed; applicants close to completion would be eligible to apply)

SEND APPLICATIONS/INQUERIES BY E-MAIL to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Charles University is committed to employment equality (esp. European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) and welcomes applications from all qualified candidates fulfilling requirements specified in this announcement.

This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 856620

Mgr. Petra Vakešová
HR department, Charles University, Faculty of Medicine in Pilsen
Husova 3, 306 05 Pilsen, Czech Republic

Číst dál... Aktualizováno

Práce „Incidental Use of Beta-Blockers Is Associated with Outcome of Metastatic Colorectal Cancer Patients Treated with Bevacizumab-Based Therapy: A Single-Institution Retrospective Analysis of 514 Patients“ byla publikovaná v listopadu 2019 v časopise Cancers (Q1, IF2019: 6,162). Jedná se o rozsáhlou retrospektivní studii, kam bylo zařazeno celkem 514 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří byli v letech 2005 až 2019 léčeni na Onkologické a radioterapeutické klinice FN Plzeň a LF v Plzni UK. Práce vznikla pod vedením doc. MUDr. Ondřeje Fialy, Ph.D., na základě systematické spolupráce Onkologické a radioterapeutické kliniky, Chirurgické kliniky a Biomedicínského centra LF v Plzni UK v rámci Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně, která se dlouhodobě zabývá různými klinickými i experimentálními aspekty zejména kolorektálního karcinomu a primárních nádorů jater.

Beta-adrenergní signalizace hraje důležitou roli v několika procesech, které mají význam pro vznik a progresi různých nádorových onemocnění. Mezi tyto procesy patří i angiogeneze. Vliv použití beta-blokátorů na prognózu pacientů s rakovinou léčených antiangiogenními látkami není jasný a z klinického pohledu byl dosud velmi málo zkoumán. Cílem této studie bylo zhodnotit souvislost mezi užíváním beta-blokátorů a efektem léčby kombinací chemoterapie a bevacizumabu, který blokuje angiogenezi (monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru). Byla hodnocena souvislost přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS) s užíváním beta-blokátorů a dalších běžných antihypertenziv. Z běžně užívaných antihypertenziv byl signifikantní dopad na přežití pozorován pouze u beta-blokátorů. Mediány PFS a OS u pacientů užívajících betablokátory činily 11,40 a 26,8 měsíců ve srovnání s 8,30 a 21,0 měsíci u pacientů, kteří neužívali beta-blokátory (p=0,006 a p=0,009). V Coxově vícerozměrném modelu bylo užití beta-blokátorů významným faktorem předpovídajícím PFS (HR=0,763, p=0,021) i OS (HR=0,730, p=0,020). Výsledky této studie ukazují významnou souvislost mezi užitím beta-blokátorů a příznivým efektem léčby založené na kombinaci chemoterapie a bevacizumabu. Jedná se první studii tohoto druhu provedenou na klinicky relevantním souboru pacientů, která nasvědčuje tomu, že by beta-blokátory mohly být preferovaným typem antihypertenziv u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří jsou léčeni tímto typem cílené léčby.

„Z klinického hlediska představují komedikace u onkologických pacientů nesmírně zajímavou, ale často obtížně uchopitelnou, problematiku. Přesto, že jsou výsledky této studie zajímavé, je třeba je interpretovat s určitou obezřetností, zejména z důvodu nerandomizovaného retrospektivního designu. Danému tématu se budeme dále věnovat se zaměřením i na jiné malignity, kde je užívána antiangiogenní cílená léčba“, dodává doc. Fiala.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31769417

doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Číst dál... Aktualizováno

Přestože je transplantace ledviny nejlepší možností pro nemocné se selháním ledvin, je nutné předcházet řadě komplikací, které výsledky transplantace zhoršují. Nezbytná imunosupresivní léčba je příčinou zvýšeného rizika infekcí. Především virové infekce vedou k předčasnému selhání transplantované ledviny a k návratu do dialyzačního léčení. Odborníci z laboratoře Transplantace ledvin a náhrady funkce ledvin (pod vedením Doc. MUDr. Tomáše Reischiga, Ph.D. z I. interní kliniky) se dlouhodobě systematicky zabývají výzkumem prevence virových infekcí po transplantaci.

Číst dál... Aktualizováno
Laboratoř buněčné regenerativní medicíny zve na přednášku doc. Mgr. Tomáše Doležala, Ph.D. (vedoucí Katedry molekulární biologie a genetiky, vedoucí Laboratoře molekulární integrativní fyziologie drozofily, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicich) Fruit fly model for examining selfish immunity dne 25. 9. 2019 ve 14:00 v seminární místnosti Biomedicínského centra (SO 01.2.21).
Číst dál... Aktualizováno

Biomedical Center of Faculty of Medicine in Pilsen in collaboration with University of West Bohemia invites you to INTERNATIONAL SEMINAR: The power of data analysis: from lab through analysis to databases 7. 10. 2019 from 3 p.m. Room no. 4.201 (Practice room I), Institute of Pathological Physiology, UNIMEC, 1st floor.

Číst dál... Aktualizováno

Součástí odborného programu Letní školy experimentální chirurgie (Summer school of experimental surgery), kterou pořádá naše fakulta již 6. rokem, jsou i přednášky zvaných odborníků ze zahraničních pracovišť přístupné široké odborné veřejnosti naší lékařské fakulty.

Číst dál... Aktualizováno

Součástí odborného programu Letní školy experimentální chirurgie (Summer school of experimental surgery), kterou pořádá naše fakulta již 6. rokem, jsou i přednášky zvaných odborníků ze zahraničních pracovišť přístupné široké odborné veřejnosti naší lékařské fakulty.

Číst dál... Aktualizováno

V červenci 2019 vědecký tým vedený dr. Pavlem Vodičkou (Laboratoř nádorové léčby a regenerace tkáně) publikoval původní článek: „Vztah telomerové délky k fenotypu nádoru a k prognóze pacientů s kolorektálním karcinomem“ v British Journal of Cancer (Nature Publishing Group, IF=5,925).

Číst dál... Aktualizováno

Position available from: January 2020

Department: Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University

Laboratory: Laboratory of Cancer Treatment and Tissue regeneration

Supervisor: Vaclav Liska, M.D., Ph.D., Associate Professor of Surgery

Číst dál... Aktualizováno

Unikátní výstavu s názvem Až na KOST!, která trvá od 4. 6. do 29. 9. 2019, připravili odborníci do Technického muzea v Brně (www.tmbrno.cz). Prostřednictvím téměř stovky exponátů výstava o stavbě, funkci a náhradách kostí představí strukturu a funkce kostí, jejich onemocnění a zejména náhrady kostí, které se používají při jejich poškození. Nejsou opomenuty ani technologické novinky v oblasti vývoje kostních náhrad. Autory expozice jsou vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd a z Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.

Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet