Dva kroky vpřed na poli mapování individuální vnímavosti vůči nádorům tlustého střeva a konečníku

Dovolujeme si Vám představit dvě významné práce, jejichž spoluautory jsou naši kolegové Pavel Vodička, Ludmila Vodičková a Veronika Vymetálková z týmu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně. Z výzkumů, na nichž spolupracují, nyní vyšly dvě publikace otištěné v prestižním časopise Gastroenterology s IF 19.809.

 

Murphy N.; Carreras-Torres R.; Song M.; Chan A. T; Martin R. M; Papadimitriou N.; Dimou N.; Tsilidis K. K; Banbury B.; Bradbury K. E; Besevic J.; Rinaldi S.; Riboli E.; Cross A. J; Travis R. C.; Agnoli C.; Albanes D.; BerndtS.I.;Bézieau S.; Bishop D. T.; Brenner H.; Buchanan D.D.;Onland-Moret N C.; Burnett-Hartman A.; Campbell P. T.; Casey G.; Castellví-Bel S.; Vodička P.; Vodičková L.; Vymetálková V.: CirculatingLevelsof Insulin-likeGrowthFactor 1 and Insulin-likeGrowthFactorBinding Protein 3 AssociateWith Risk ofColorectalCancerBased on Serologic and MendelianRandomizationAnalyses. Gastroenterology. 2020 Apr;158(5):1274-1286.e12. doi: 10.1053/j.gastro.2019.12.012.

 

 

V první studii bylo prokázáno, že geneticky podmíněné zvýšení plazmatické hladiny hormonu „Insulin-like growth factor 1“(IGF1) u téměř 400 000 jedinců ve vztahu ke genetickým údajům od 52 865 pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku je asociováno se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu. Je potřeba dalších studií, aby určily, jakým způsobem tento důležitý signální protein přispívá ke karcinogenezi kolorektálního karcinomu.

 

Archambault A. N; SuYu-Ru; Jeon J.; Thomas M.; Lin Yi; Conti D. V; ...; Vodičková L.; Vodička P....: Cumulative Burden of ColorectalCancer-AssociatedGeneticVariantsIs More StronglyAssociatedWith Early-Onsetvs Late-OnsetCancer. Gastroenterology. 2020 Apr;158(5):1274-1286.e12. doi: 10.1053/j.gastro.2019.12.012.

V druhé studii věnované analýzám vztahů nádorů tlustého střeva a konečníku s polygenním skóre rizika bylo prokázáno, že u jedinců mladších 50 let je typický vzorec výskytu genů spojených s kumulativní zátěží rizika kolorektálního karcinomu, především v případě chybějící rodinné historie tohoto onemocnění. Další analýza polygenního skóre rizika ve vztahu s faktory životního stylu a prostředí by mohla pomoci při odhalení mladých jedinců, ohrožených vznikem kolorektálního karcinomu.

Autorům gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v další výzkumné práci!

Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet