Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění

O nás

Laboratoř translační genomiky nádorů vznikla v rámci projektu Chaperon, podpořeného z dotační výzvy Horizon 2020, který přivedl do Biomedicínského centra ERA Chair holdera (Kari Hemminki), jehož cílem bylo vytvořit tým excelentních výzkumných pracovníků.

K tématu výzkumu rakoviny patří původ a příčiny rakoviny, její patofyziologie, mechanismy interakce s hostitelskou tkání, orgány a imunitním systémem, metastatická aktivita rovněž také reakce na individuální (chirurgické i nechirurgické) léčebné postupy. V oblasti genomiky nádorových onemocnění musíme pochopit složitý vztah mezi genetickou strukturou nádorových buněk a jejich citlivostí/odolností vůči léčivým látkám a režimům. I přesto, že nebývalý rozvoj sekvenční techniky zpřístupnil výzkumníkům genetické informace, je stále obtížné číst a chápat kvůli inherentní heterogenitě rakovinných buněk.

Výzkum rakoviny je jednou z výzkumných priorit Biomedicínského centra. Jeho lokalizace v Plzni mu dává jednu nešťastnou výhodu dostupnosti vzorků, neboť Plzeňský kraj vykazuje mimořádně vysoký výskyt různých typů nádorových onemocnění, např. ledvin, močového měchýře nebo zejména kolorektální karcinom.

Dlouhodobé cíle

 • Genomika nádorových onemocnění orientovaná na pacienta
 • Genomické faktory při genezi tumoru a epiteliální mesenchymální transformaci
 • Dědičná genomika rakoviny a epidemiologie
 • Použití pokročilých genomických metod při klinickém screeningu a rozhodování
 • Cílená léčba založená na mutacích nádorů v souladu s pokyny pro přesné léky

Laboratoř se zaměřením na jedno nebo více těchto témat zaručuje zapojení do stávajícího výzkumu nádorových onemocnění v centru a vyplnit zásadní mezeru mezi odbornými znalostmi stávajících laboratoří. Úzce spolupracujeme s Laboratořemi farmakogenomiky, nádorové léčby a regenerace tkáně a kvantitativní histologie.

Související výzkumná témata

 • Onkologie
 • Chirurgie
 • Molekulární biologie

Kontakt

Biomedicínské centrum
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

Členové

 • Kari Hemminki, M.D., Ph.D. – vedoucí laboratoře, ERA Chair holder
 • Filip Ambrozkiewicz, Ph.D. 
 • Andriy Trailin, MD, DSc
 • MVDr. Lenka Červenková
 • Esraa Sobhe Abdelhamid Mahmoud, B.Sc., M.Sc.
 • Mgr. Marie Rajtmajerová
 • Doc. MUDr. Odřej Fiala, Ph.D.
 • MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.
 • MUDr. Pavel Vodička, CSc.
 • Jana Gallová
 • Ing. Lucie Musilová
 • Bc. Jan Javůrek
 • Jana Dosoudilová
 • Gabriela Suchá

Publikace

Novinky

Odkazy

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet