Post-dok výzkumný pracovník – Laboratoř reprodukční medicíny Biomedicínského centra – s nástupem – září 2018

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Post-dok výzkumný pracovník – Laboratoř reprodukční medicíny Biomedicínského centra – s nástupem – září 2018 (pracovní doba 40 hod. týdně).

Náplň práce:

Zapojení do výzkumného projektu „Zapojení gasotransmiteru sulfanu do epigenetických mechaniz¬mů gametogeneze a časného embryonálního vývoje savců“. Náplň práce bude spočívat ve společném plánování experimentů, laboratorní práci v případě modifikací stávajících metod a zavádění nových metod, podíl na vedení doktorandů a příprava dosažených výsledků pro průběžnou prezentaci vědeckým pracovníkům a studentům pracoviště.

Požadavky:

  • adekvátní publikační aktivita
  • dovednost v analýze genomu a transkriptomu (sekvenování, qRT-PCR a microarray)
  • zkušenost se základními biochemickými analýzami, jako je elektroforéza, western blot, immunoprecipitation
  • být Post-dokem – výzkumný pracovník do 7 let po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby. O dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny (nad 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby se může doba prodloužit.
  • být Výzkumným pracovníkem ze zahraničí tj. v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k datu podání žádosti o podporu) působit mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek min. 0,5, nebo být studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí.
  • prokázat publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy

K přihlášce je nutné přiložit:

  • Diplom (případně jeho nostrifikaci)
  • Doklady o odborné kvalifikaci a délce praxe v oboru
  • Profesní životopis s odkazem na publikační činnost
  • Dokument/y prokazující činnost mimo území ČR za 2 roky z posledních 3 let a/nebo doklady ke studiu Ph.D. (lze prokázat v profesním životopise)

Přihlášky do výběrového řízení se přijímají 30 dnů od zveřejnění na úřední desce fakulty v osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3 , 301 00 Plzeň. Přihlášky zasílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet