Laboratoř klinického výzkumu cévních a srdečních onemocnění

O nás

Pracoviště je zaměřeno na prevenci, klinickou fyziologii a farmakologii cévních a srdečních nemocí. Jedním z cílů výzkumu je studium různých aspektů krevního tlaku (TK) a hypertenze, zaměřený zejména na způsoby měření TK, genetiku hypertenze, farmakologii hypertenze. Dále jsme zaměřeni na výzkum vlastností tepenného systému za použití neinvazivních metod, které umožňují měření tuhosti tepenného systému a endoteliální dysfunkce. Věnujeme se také biologickým markerům kardiovaskulárních onemocnění ve spolupráci s dalšími laboratořemi; jde např. o markery kalcifikace, akcelerované aterosklerózy, subklinické ischémie myokardu a o nutriční parametry. Dalším zaměřením je studium trombofilních stavů. Studujeme genetické pozadí některých kardiovaskulárních onemocnění ve spolupráci s dalšími pracovišti. Provádíme screeningová vyšetření a následná longitudinální sledování jedinců z obecné populace – především v rámci studie MONICA, probíhající již 30 let – a dále nemocných s rizikem kardiovaskulárních onemocnění nebo těch, kteří již mají manifestní onemocnění. Účastníme se také farmakologických studií (fáze II – IV) v kardiovaskulární oblasti.

Související výzkumná témata

Kontakt

Fakultní nemocnice Plzeň
II. interní klinika
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň

T: +420 377 402 439
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové

  • prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. – vedoucí laboratoře
  • doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
  • doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.
  • doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
  • MUDr. Petra Vágovičová
  • MUDr. David Slezák
  • MUDr. Katarína Kobrzková
  • Bc. Alena Maříková

Publikace

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet