25th Pilsner PEERS international workshop

Biomedicínské Centrum Lékařské Fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni, Urogynekologickou společností České republiky a mezinárodní odbornou skupinou PEERS a společnostmi Johnson & Johnson a RADIX CZ Vás srdečně zvou na odborný praktický workshop s mezinárodní účastí pořádaný dne 24.-25. května 2019 od 8:30 v prostorách Biomedicínského centra a Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské Fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň.

Pozvanými řečníky jsou: Doc. Dr. Katariina Laine z University Oslo, Norsko; Prof. Dr. Khaled Ismail z University Birmingham, Velká Británie; Dr. Jan Willem de Leeuw z Ikazia Hospital, Rotterdam, Nizozemsko; Sari Räisänen, Kuopio University Hospital, Finsko a Prof. Dr. Renaud de Tayrac z Caremeau University, Nîmes, Francie.

Odborná akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce je zařazena do Centrálního registru akcí ČLK. Vzdělávací akce je v systému celoživotního vzdělávání ohodnocena 12 kredity.

Vzhledem k mezinárodní účasti bude celý workshop veden v angličtině.

Účastníkům workshopu bude vydáno osvědčení o účasti.

Workshop je určen pro 52 účastníků.

Za Biomedicínské centrum LF UK Plzeň

Doc. MUDr. Jaroslav Hrabák, Ph.D.; Doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.


Program

Pátek 24. 5. 2019

  • Management of Episiotomy (Lecture and videos)
  • Management of OASIS (Lecture and videos)
  • Episiotomy repair on animal tongues
  • OASIS repair on animal anal sphincters

Sobota 25. 5. 2019

  • Lecture on hands on vs. hands off techniques for manual perineal support
  • Ultrasound scan for diagnostics and management of OASIS
  • Hands on practice in hands on technique for manual perineal support
  • Hands on practice in transperineal scan for diagnosis of OASIS

Contact

Charles University
Faculty of Medicine in Pilsen
Biomedical Center

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

Log in to your account or Create an account