Laboratoř reprodukční medicíny

Novinky

O nás

Laboratoř reprodukční medicíny je zaměřena na studium tvorby spermií, zrání oocytů, mechanizmů oplození a časného pre-implantačního vývoje embrya v in vitro podmínkách.
V laboratoři je používána myš (Mus musculus) jako modelový organizmus, který umožňuje aplikaci dosažených výsledků v dalším výzkumu humánní reprodukce. Myší model je také využíván pro klinické a in vivo studie zaměřené na hodnocení environmentálních polutantů. Mimoto, v laboratoři dochází také k analýzám lidského materiálu, jako jsou pohlavní buňky a tělní tekutiny reprodukčního systému.

Co studujeme?

 • Epigenetické regulace oplození a časného embryonálního vývoje.
 • Vlivy negativně postihující kvalitu spermií a jejich oplození schopnost.
 • Úloha ubiquitin-proteasomální systému v epigenetických regulacích.
 • Zapojení gasotransmiteru sulfanu v epigenetických změnách.
 • Hodnocení vlivu endokrinních disruptorů na reprodukční systém.

Co umíme?

 • In vitro zrání myších oocytů, oplození oocytů a kultivace embryí.
 • Analýza spermií pomocí průtokové cytometrie a buněčného sortingu (FACSAria, FACSVerse, BD Bioscience).
 • Intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI).
 • Imunocytochemická analýza oocytů a embryí.
 • Epi-fluorescenční a konfokální mikroskopie, live cell imaging (Olympus, IX83, Tokai Hit).
 • Western Blotting (Biorad).

S kým spolupracujeme?

Související výzkumná témata

Kontakt

Biomedicínské centrum
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí
Telefon: +420 377 593 808
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Twitter

Členové

Ke stažení 

Publikace a patenty

Contact

Charles University
Faculty of Medicine in Pilsen
Biomedical Center

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

Log in to your account or Create an account