Pátá výroční konference Biomedicínského centra

Pátá výroční konference Biomedicínského centra se uskuteční ve čtvrtek 6. února 2020 od 8:30 do 16:00 v Modré posluchárně UniMeC, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň. Jednotlivé týmy zde představí své nejlepší výsledky za předchozí období.

Program

8:30–9:30 Zahájení konference

 • 8:30 Jindřich Fínek – Úvodní řeč
 • 8:40 Milan Štengl – Úspěchy Biomedicínského centra
 • 8:50 Jaroslav Hrabák – Biomedicínské centrum v číslech – výsledky a výzvy
 • 9:00 Khaled Ismail – UK to UK

1. odborný blok (9:30–11:15)

 • 9:30 Miriama Štiavnická – Vyléčíme choroby stáří už ve vajíčku?
 • 9:45 Jaroslav Hrabák – Možnosti genové terapie v prevenci šíření antibiotické rezistence a léčbě infekčních nemocí
 • 10:00 Martin Matějovič – Kapsaicin – nový vazopresor?
 • 10:15 Milan Štengl – Terapie mezenchymálními kmenovými buňkami v klinicky relevantním modelu sepse
 • 10:30 Jan Mareš – Proteiny adsorbované k polysulfonové hemodialyzační membráně během citrátové a heparinové antikoagulace

2. odborný blok (11:15–13:30)

 • 11:15 Václav Liška – Nová laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění
 • 11:30 Václav Liška – Cesta k novým játrům
 • 11:40 Filip Tichánek – Hipokampální mitochondriální dysfunkce a abnormální chování myšího modelu spinocerebelární ataxie 1
 • 11:55 Karel Blahna – Poruchy zpracování neurální informace během spánku u modelů alzheimerovy choroby a generalizovaného zánětu
 • 12:10 Pavel Klein – Metoda dlouhodobé katetrizace jugulární žíly u prasete
 • 12:25 Lucie Vištejnová – Od pokročilých náhrad kostí až na měsíc

3. odborný blok (13:30–15:15)

 • 13:30 Pavla Sauerová – Hodnocení resorbovatelných kolagen-hydroxyapatitových nanovrstev s řízenou elucí antibiotik: porovnání kinetiky uvolňování, antimikrobiální aktivity a cytokompatibility
 • 13:45 Tomáš Reischig – Vztahy mezi CMV a BKV po transplantaci ledviny
 • 14:00 Tereza Blassová – Angiogeneze, hypoxie a remodelace stěny aneuryzmatu břišní aorty a další kvantitativní histologické studie v roce 2019
 • 14:15 Pavel Souček – Využití NGS pro farmakogenomiku solidních nádorů
 • 14:30 Monika Holubová – Biologie nádorů v imunoterapii

4. odborný blok (15:15–16:00)

 • 15:15 Shashank Pandey – Analýza LCM vzorků pomocí kapilárního WB
 • 15:30 Štěpán Mareš – Liddleův syndrom – detekce nové mutace
 • 15:45 Jiří Dejmek – Rekapitulace činnosti Biofyzikální laboratoře

Fotogalerie Libor Kočí

Contact

Charles University
Faculty of Medicine in Pilsen
Biomedical Center

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

Log in to your account or Create an account